Technologie a konstrukce

Používáme stavební a konstrukční systém Two by Four, který je ve světě nejvíce zastoupen už mnoho desítek let a ověřen miliony staveb v nejrůznějších klimatických podmínkách. Tento stavební systém považujeme za geniální a nadčasový a po téměř 25 letech praxe je nadále naším hlavním favoritem a máme k němu rostoucí úctu a respekt.

V roce 2003 jsme jako jedni z prvních na našem trhu začali používat difúzně otevřené skladby konstrukcí, které považujeme za přirozené a bezpečné a proto jsou našim standardem jak v případě individuálních staveb, tak i těch typových. Již naše první domy jsme izolovali více, než předepisovala norma a používali materiály a technologie příznivé životnímu prostředí a s nízkou energetickou náročností. 


Už na naše první domy chodily kontroly z plynáren, které nevěřily tak nízkým spotřebám plynu u rodinného domu. 


Nízkoenergetické a pasivní stavby byly pak přirozenými milníky na časové ose naší činnosti. Nebyli jsme k nim "donuceni" ale stavěli jsme je dávno před tím, než řada ostatních, protože jsme přesvědčeni, že je to rozumné a smysluplné. Od roku 2002, opět jako jedni z prvních, vybavujeme naše stavby řízeným větráním s rekuperací vzduchu a dalšími technologiemi, které přispívají k lepší kvalitě vnitřního prostředí domu a k výrazným úsporám provozních nákladů


Difúzně otevřené skladby konstrukcí jsou našim standardem jak v případě individuálních staveb, tak i těch typových. 


Proč systém Two by Four

Historie, tradice a zkušenost

Miliony staveb po celém světě, v nejrůznějších klimatických podmínkách, od rovníku až za polární kruh a sloužící nejrůznějším účelům. Two by Four je zkušený matador, který nemusí nikoho moc přesvědčovat. 

Integrace s jinými systémy a technologiemi 

Systém lze efektivně použít jako přístavbu zděné stavby, vestavbu do železobetonového skeletu. Běžné je použití ocelových prvků nebo prvků z lepeného dřeva.

Jednoduchost a snadná kontrolovatelnost

Realizace probíhá s minimálním počtem prvků a je realizována přímo na stavbě. Není obtížné ji kontrolovat a i méně zkušeného upoutá, pokud není něco v pořádku. 

Větší užitná plocha

Při stejné zastavěné ploše získáte oproti zděné variantě více užitné plochy. Naše obvodová stěna zabírá ze základové desky 23 cm.

Nízká váha = alternativní způsoby založení (crawl space)

Dřevostavba díky svým vlastnostem umožňuje, aby byla založena výrazně jinak a navíc aby vznikla v podmínkách, kde by založení například zděné stavby bylo výrazně dražší nebo úplně nemožné.

Tepelně izolační vlastnosti

Silné vrstvy tepelné izolace = nižší hodnota součinitele prostupu tepla.  Stavba je úspornější, protože stěnou, respektive jinou konstrukcí, uniká z domu méně tepla. 

Délka stavební sezóny

Vlastní dřevěnou konstrukci lze provádět i za celkem nepříznivých podmínek. Tím se prodlužuje stavební sezóna.

Otevřenost, pružnost a flexibilita

Systém umí efektivně reagovat na široké spektrum požadavků a zadání. 

Rychlost výstavby

Suché stavební procesy, realizace za nepříznivých podmínek a jednoduchost konstrukce jsou hlavními faktory v rychlosti výstavby.  V případě typového projektu je celý proces ještě rychlejší, neboť odpadá čas strávený tvorbou montážní dokumentace (MoD).

Schopnost stavět na těžce přístupných pozemcích

Systém je složen z prvků, které můžete protáhnout otvorem min. 1x2 m a všechny prvky unesou max. dva lidé. Systém si hravě poradí s rekonstrukcemi, vestavbami, ale také se stavbami v místech, kde není možné se normálně dostat, ale které mohou být jinak velice atraktivní.

Jednoduchá a snadná adaptace

Jednoduchost a čitelnost konstrukce umožňuje snadno, rychle a levně měnit a uzpůsobovat stavbu podle měnících se požadavků a potřeb v čase. Používají se stejné prvky a materiály, stejné nástroje, vybavení a většinou i stejné postupy jako při vlastní stavbě.

Možnost recyklace

Systém perfektně reaguje na zásahy do konstrukce, ať už v rámci oprav, adaptací, anebo při konečné likvidaci stavby. Dům je možné rozebrat v opačném pořadí, než v jakém byl sestaven a většinu materiálů a prvků lze dále použít.  

Konstrukce domu


Naše standardní skladby a koncepce vybavení domů splňují požadavky nízkoenergetických, případně pasivních staveb. 


Popis systému

  • konstrukce vzniká přímo na staveništi, podobně jako zděná stavba.
  • pracujeme s co nejmenším počtem standardních prvků, nestandardní prvky vytváříme kombinací prvků standardních. 
  • základními prvky konstrukce jsou fošny z jehličnatého dřeva (nejčastěji smrk), uměle dosušené a čtyřstranně ohoblované. Deskové materiály na bázi dřeva (OSB, překližka), které sice nejsou pro všechny aplikace nezbytné, jsou však vhodné a umožňují rychlejší a efektivnější montáž.
  • prvky jsou k sobě spojovány téměř výhradně na tupo, bez oslabení. Spojovacím prvkem je především hřebík.
  • základní konstrukcí je rám z fošen, pro jednotlivé typy konstrukcí volíme odpovídající šířky fošen a jejich vzdálenosti, který je jednostranně pobitý (případně ještě přilepený) deskovými materiály. Desky mají především funkci statickou, ztužující a obalovou, kdy tvoří obálku konstrukce. Tento rám pak v podstatě používáme: pro obvodové stěny (na svislo), pro stropy (na vodorovno), pro střechy (na šikmo)
  • pro vnitřní stěny pak používáme tentýž rám. Příčky opatřujeme deskami pouze ze statických důvodů, pro dosažení větší tuhosti konstrukce. 
  • celý systém funguje na principu provázanosti a vzájemného překrývání a vazeb prvků, podobně jako např. zděná stavba

Tímto způsobem vytvoříme základní konstrukci stavby, kterou je pak třeba doplnit a kompletovat podle konkrétního zadání.

Publikace

Cítíme odpovědnost nejen za to, co děláme, ale rovněž za náš obor dřevostaveb. Snažíme se přispět k řešení problémů oboru. Přednášíme na odborných konferencích, spolupracujeme s odbornými školami a podílíme se na výchově mladé odborné generace.  Publikace knih pak byla dalším logickým krokem, jak nabyté zkušenosti předat.