Vodorovné konstrukce

Níže uvedené skladby jsou standardem naší společnosti. V případě individuálních řešení mohou být skladby upraveny dle konkrétního zadání a situace. Vždy se však jedná o variaci níže uvedených skladeb.  

Skladba podlahy na terénu

 1. Rostlý terén
 2. Štěrkový podsyp frakce 0/32 tl. 150mm + systém provětrávání podloží (perforované potrubí pro odvětrání radonu)
 3. Základová deska vyztužena KARI sítí 100/100/6 tl. 140mm
 4. Hydroizolace (dle radonového posudku)
 5. Podlahový polystyren EPS 100 tl. 80mm
 6. Podlahový polystyren EPS 100 tl. 60mm
 7. Systémová deska podlahového vytápění REHAU
 8. Betonová podlaha tl. 50 - 60mm (strojně hlazený beton)
 9. Podkladní vrstva pod finální krytinu
 10. Finální krytina

Skladba crawl space

 1. Podkladové prkno 24x80mm
 2. DHF deska tl. 15mm
 3. Nosná konstrukce KVH C24 (výška dle konkrétního případu)
 4. Tepelná izolace foukaná celulóza (výška dle konkrétního případu)
 5. OSB 3 4PD tl. 18mm
 6. Podlahový polystyren EPS 100 tl. 60mm
 7. Systémová deska podlahového vytápění REHAU
 8. Betonová podlaha tl. 50 - 60mm (strojně hlazený beton)
 9. Podkladní vrstva pod finální krytinu 
 10. Finální krytina

Skladba stropu

 1. SDK 12,5mm
 2. Instalační mezera tl. 60mm + tepelná izolace  tl. 60mm Orsil
 3. Nosná konstrukce KVH C24 (výška dle konkrétního případu)
 4. OSB 3 4PD tl. 18mm
 5. Podlahový polystyren (kročejová izolace)
 6. Systémová deska podlahového vytápění REHAU
 7. Betonová podlaha 50 - 60mm (strojně hlazený beton)
 8. Podkladní vrstva pod finální krytinu
 9. Finální krytina

Skladba stropu nad 1.NP bungalov

 1. SDK 12,5mm
 2. Insatalační mezera tl. 60mm + tepelná izolace tl. 60mm Orsil
 3. OSB 3 4PD tl. 15mm
 4. Podkladní vrstva z prken 24x120mm
 5. Tepelná izolace foukaná celulóza
 6. Konstrukce střechy sbíjený vazník