Individuální domy

Od počátku jsme realizovali, později také navrhovali, výhradně individuální projekty moderních dřevostaveb, kdy přicházíte se svým záměrem, často jen základní představou, anebo také již zpracovaným projektem, a společně pak hledáme optimální postup a řešení.

Máme zájem, abyste na základě vlastní zkušenosti doporučovali naše služby vašim známým, přátelům a taky vašim dětem, až si jednou budou stavět vlastní dům. Vzhledem k době, po kterou jsme na trhu, je příjemné konstatovat, že se nám naplnění tohoto cíle daří.

Již od založení firmy jsme vždy měli vlastní projekční oddělení, které připravuje hlavně montážní dokumentace, v níž se řeší statika stavby, konstrukční detaily z hlediska jejich dlouhodobé funkce, eliminace tepelných mostů, návaznosti instalací a další drobnosti. Dále také spolupracujeme s několika architekty, kteří znají dřevostavby a systém Two by Four, neboť velká část našich domů jsou individuální zakázky. Dále pro Vás vypracujeme kompletní projektovou dokumentaci v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Jak pracujeme

1. Úvodní konzultace

Důležitý je první dojem.

2. Zadání

Vlastní projekt, náš typový dům, volba architekta.

3. Architektonická a energetická studie

Studie domu dle vašich představ.

4. Dokumentace pro územní řízení, stavební povolení/ohlášení stavby 

Na základě tohoto projektu se řeší získání stavebního povolení.

5. Montážní dokumentace

Realizační projekt, který je alfou a omegou všech našich staveb.

6. Realizace

A můžeme jít na to!

1. ÚVODNÍ KONZULTACE

Zaujalo vás naše portfolio a myslíte si, že styl naší práce by vám mohl vyhovovat? Neváhejte nám zaslat vaše představy a dostupné podklady mailem. Zajímá nás také místo realizace. Máte-li již vlastní půdorys, neváhejte nám ho zaslat a my se vám rádi ozveme. Navrhneme termín první schůzky, kde probereme vaše představy a možnosti. Díky naším dlouholetým zkušenostem s návrhy individuálních staveb jsme schopni, již v pilotní fázi, odhadnout náročnost stavby a navrhnout technické řešení s důrazem na poměr cena/výkon. Na základě této schůzky jsme schopni zpracovat předběžnou cenovou nabídku.


2. ZADÁNÍ

Za nejlepší a ověřený postup považujeme, jestliže už od počátku vzniká tým stavebník - architekt / projektant - a my jako rovněž projekční a především realizační firma. Můžeme nabídnout více jak dvacet let přímých zkušeností nejen z návrhu a realizací staveb, ale i z jejich užívání našimi klienty. Tyto zkušenosti se snažíme zhodnotit i v rámci našich typových domů, které mohou být nejen inspirací, ale i vodítkem. Při tomto postupu je možné jasně stanovit zadání včetně finančních a časových parametrů a stavebník má celý proces pod kontrolou, s pomocí a podporou ostatních členů týmu. Všichni účastníci mají jasně stanovené kompetence a také odpovědnost a těžko se pak může jeden na druhého vymlouvat. Vzniká prostor pro důvěru a spolupráci. Je to jeden tým, na jedné lodi. Současný stav, kdy je výběr realizační firmy odkládán až na konec, považujeme za trend, který však není pro stavebníka, ani pro stavbu jako takovou a nakonec ani pro stavební firmu, výhodný. Jaký výsledek pak očekáváme? Stavba nikdy nemůže být v pozici prodejního artiklu, který někdo vyrobí, a pak hledáme někoho, kdo nám tento jasně definovaný a již hotový výrobek prodá co nejlevněji. Architekt, projektant i realizační firma, ale samozřejmě i stavebník jsou zde tvůrci, kteří přímo a významně svojí činností a přístupem ovlivňují charakter a tedy i kvalitu a cenu stavby a průběh celého procesu. Stavba má sloužit minimálně několik desítek let a není dost dobře možné ji jen tak zahodit a pořídit si jinou.  

Sepsali jsme pro vás důležité body, otázky a okruhy, důležité pro vytvoření správného zadání stavby, jako jednoho z důležitých kamenů na cestě k návrhu a především realizaci stavby vašeho nového domu. Cílem je optimalizovat celý proces stavby, do kterého vstupuje řada, často protichůdných faktorů a požadavků, z nich důležité jsou ke stažení na přiloženém odkazu.


3. ARCHITEKTONICKÁ a ENERGETICKÁ STUDIE

  • Nemáte vybraného ověřeného architekta?
  • Nevybrali jste si žádný z našich typových projektů? 
  • Jste ve fázi výběru pozemku a nevíte, zda je pro váš záměr vhodný?
  • Nechcete se už dál trápit hledáním vašeho vysněného domu na internetu?

Svěřte se do rukou naší architektky a nechte se provést fází studie vašeho domu.  Podílejte se na tvorbě harmonické celku, který bude přirozeně zasazen do pozemku a okolí. Energetickou studií optimalizujeme skladby konstrukcí obálky budovy a vnitřní technologie z hlediska možného čerpání dotací NZÚ.


4. DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, STAVEBNÍ POVOLENÍ/OHLÁŠENÍ STAVBY

Vypracujeme pro vás kompletní projektovou dokumentace v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. Na základě tohoto projektu se řeší získání stavebního povolení. 


5.MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE

Projekt, který je alfou a omegou všech našich staveb. Realizační dokumentace, která je nedílnou součástí každé naší stavby. Projekt detailně řeší statiku stavby, konstrukční detaily z hlediska jejich dlouhodobé funkce, eliminace tepelných mostů, návaznosti instalací a další drobnosti. Bez tohoto projektu nestavíme a víme proč!


6.REALIZACE

Formality máme za sebou.  Jdeme stavět!!