Základy a přípojky

22. března 2019


Základ a založení stavby -je ta část domu, která nakonec není vidět a protože se kvůli ní hrabe do země, je celkem dost drahá. Platit za něco, co nebudete přímo užívat a nakonec ani nebudete vidět, není výhodnou investicí. Snažíme se proto náklady na základy omezovat.

Martin Růžička

Základ a založení stavby -je ta část domu, která nakonec není vidět a protože se kvůli ní hrabe do země, je celkem dost drahá. Platit za něco, co nebudete přímo užívat a nakonec ani nebudete vidět, není výhodnou investicí. Snažíme se proto náklady na základy omezovat, což nám výrazně nižší hmotnost vrchní dřevostavby umožňuje. Hmotnost a ostatní charakteristiky dřevěné nosné konstrukce (tuhost, pružnost, pevnost) pak umožňuje i takové způsoby zakládání a především stavění na takových místech, kde to zděná stavba neumí anebo za podstatně vyšších nákladů.

Z hlediska ceny spodní stavby pak nemůžeme a neumíme (a neumí to nikdo) přesně předvídat, jaké budou základové podmínky a na co při výkopech narazíme. Nelze tedy tlačit cenu dolů s tím, že pokud se objeví překážka, měli jsme to jako odborná firma předvídat a měli jsme toto riziko mít zakalkulováno v ceně. Při kalkulacích těchto částí stavby je třeba vycházet z jakýchsi středních hodnot a dále s rezervou, která nebude čerpána, nebude-li k tomu důvod.

V současné době už není vůbec běžné, že je dům buď zcela nebo jen částečně podsklepen a už jistě ne pro své tradiční účely (kotelna, sklad uhlí, dílna atd.). V takovém případě vychází podsklepení neúměrně drahé. V některých případech je však opodstatněné a je samozřejmě možné ho provést.

Základová deska na litých pasech- standardní konstrukce běžně používaná i pro zděné stavby, kde jsou ale mnohem větší dimenze a tedy i mnohem větší spotřeba materiálu. V našem provedení již zahrnuje hydroizolaci včetně protiradonové a kontinuelní tepelnou izolaci v celé ploše desky tedy i pod obvodovými stěnami domu, čímž eliminujeme celkem výrazný tepelný most. Celá skladba je dokončena před montáží dřevostavby a je to poslední mokrý proces během výstavby, vyjma případu, kdy se pro konstrukční vnitřní podlahy používá anhydritový beton.

Crawl Space - jde o způsob založení typický pro dřevostavby. Konstrukce podlahy přízemí je už v rámci dřevostavby, tedy z dřevěné konstrukce, není však zakopána do země ale naopak nad zemí a prostor pod stavbou je odvětráván, velice často řešen tak aby byl průlezný (crawl - z angl. lézt, plazit se) a umožňoval tak kontrolu s i případným zásahem do konstrukce. Tento způsob založení může být velice rychlý, efektivní a podstatně omezuje zemní a zednické práce, což může být třeba v případě stavby v těžce dostupném svahu podstatným parametrem. Zatížení do podloží lze pak přenést řadou způsobů (stěnové pasy, bodové základy či různé jejich kombinace). Trvale odvětrávaný prostor pod stavbou je vůbec nejlepší ochrana proti pronikání radonu do stavby, stavba je přístupná a kontrolovatelná ze všech stran a pod domem může vzniknout prostor jako sklad.

Tento způsob založení jsme použili už několikrát, včetně založení stavby pomocí speciálních rektifikovatelných patek v případě krásné parcely ale naprosto nevhodného podloží, kde nikdo jiný stavět nechtěl.

Zemní vruty -je způsob přenosu zatížení v rámci Crawl Space pomocí skutečných vrutů, které mají samozřejmě odpovídající velikost a potřebné parametry. Vlastní způsob založení je pak velice jednoduchý a tomu odpovídá i cena. S použitím zemních vrutů lze dosáhnout podstatně nižších nákladů na založení objektů a tento způsob je také výhodný v místech, kde by např. doprava a zpracování betonu byly náročné.

Přípojky inženýrských sítí - provádí se většinou společně se spodní stavbou (základy), jde o podobný druh prací, které spolu logicky souvisí. Připomínáme, že i přípojky jsou považovány za stavbu a vyžadují tedy příslušné projekty a povolení.Média - civilizace s sebou nese různé druhy závislosti. V případě stavby potřebujeme elektřinu, vodu, kanalizaci, plyn, telefon, tolik alespoň základní media. Často, ale jejich dostupnost pro stavbu není takto úplná a je tedy třeba hledat řešení.Elektřina - bez té se v současnosti neobejdeme. Alternativou by byla motorová elektrocentrála ale to je opravdu speciální případ.

Voda
- alternativou veřejného vodovodu je vlastní studna. Tu doporučujeme i v případech, že je možné se na veřejný vodovod připojit. Rozhodnutí o studni by mělo padnout v počátcích úvah o stavbě. Její poloha a technologie jejího budování ovlivní umístění i průběh vlastní stavby. Provoz studny neznamená pro dům zvláštní zátěž a u správně nainstalované technologie vůbec nevnímáme, že voda nepřichází z veřejného potrubí. Při úvahách o vodě je vhodné zmínit, že celosvětově pitné i užitkové vody ubývá, což znamená neustálý růst její ceny. Snahou dobrého hospodáře by mělo být zachytit alespoň část vody, kterou spotřebovává, pro další použití.Budete-li závislí pouze na vlastní studni, doporučujeme nainstalovat i ruční pumpu.Na tomto místě stojí za zmínku i další zdroj vody a tím jsou srážky. Vzhledem k tomu, že je to voda zcela zadarmo a také proto, že plocha střechy často zabírá nezanedbatelnou plochu parcely, jeví se jako prozíravé snažit se tuto vodu využít. Nejjednodušší variantou je jímání dešťové vody do nádrže a její používání např. na zalévání zahrady. Mezi další varianty patří např. její využití jako užitkové vody i při provozu domu. Znamená to sice o něco komplikovanější vnitřní rozvody a určitou investici do technologie úpravy takové vody, je to ale cesta po které je vhodné se vydat.

Kanalizace - v případě, že není možné napojit se na veřejnou kanalizaci, existuje několik alternativ- žumpa - nádrž, většinou podzemní, do které je veškerý odpad sveden a je nutné ho po dosažení určité hladiny v nádrži vyvážet. Samo řešení je dosti nákladné a je nutné počítat s dalšími náklady na provoz (vyvážení). Toto řešení také znamená zbavit se veškeré vody, kterou budete spotřebovávat.- septik - principem je několikastupňová nádrž, která zachycuje část odpadu a ze kterého vytéká voda do určité míry zbavená svého původního znečištění. Podmínkou septiku je tedy možnost odtoku takto předčištěné vody a nutnost v jistých intervalech vyvážet odpadní kal. Povolování klasických septiků je ale podle našich informací většinou stavebních úřadů zastaveno.- biologická čistička - ta představuje účinnější alternativu septiku. Existuje řada typů, většina z nich je závislá na elektrické energii. Pro konkrétní případ lze navrhnout uspokojivé řešení. Podmínkou je odvod předčištěné vody.- kořenová čistička - biologické a ekologické řešení likvidace odpadových vod. Principem je biologický septik, z něhož voda odtéká do zahradního jezírka-záhonu (čištěná voda není vidět) osázeného různými druhy rákosových rostlin, které se podílí na dočištění odpadní vody. Pro čtyřčlennou rodinu je pak nutno počítat se záhonem (jezírkem) takových rostlin o velikosti cca 20 - 25 m2. Vodu po ukončení tohoto procesu čištění lze dále používat jako užitkovou, např. na zalévání zahrady.

Plyn - v nízkoenergetickém domě či pasivním domě jsou náklady na vytápění, tak malé, že je téměř jedno jaké médium použijete pro ohřev. Náklady na přípojku, rozvody po domě, plynový kotel a odkouření jsou pak zbytečně vysoké. U nízkoenergetických domů většinou plyn nevyužíváme.

Pomohl vám článek? Zajímá vás něco dalšího? Napište nám!