Vrchní stavba

13. ledna 2021 

Na rozdíl od technologie prefabrikovaných panelů (které se vyrobí někde v továrně, zpravidla těžkou dopravou za asistence jeřábu se přepravují a na stavbě se pouze sesazují) používáme systém Two by Four, kdy konstrukce vzniká přímo na stavbě.

Ing. Martin Růžička

Konstrukce dřevostavby, systém Two by Four (2"x4")

Na rozdíl od technologie prefabrikovaných panelů (které se vyrobí někde v továrně a zpravidla těžkou dopravou za asistence jeřábu se přepravují a na stavbě se pouze sesazují) používáme systém Two by Four, kdy konstrukce vzniká přímo na stavbě. Tento systém je v rámci dřevostaveb v celosvětovém měřítku nejvíce používán a je ověřen miliony aplikací v nejrůznějších klimatických podmínkách. Systém lze použít nejen na stavbu rodinného domu, ale zcela běžně se používá i pro domy bytové (v USA do pěti nadzemních podlaží) a pro řadu dalších účelů.

Konstrukce v systému Two by Four je tvořena z průmyslově sušených, hoblovaných a impregnovaných fošen stejné tloušťky (cca 40 mm), několika šířek a různých délek. Tyto fošnové prvky jsou používány jak pro svislé, tak pro vodorovné konstrukce a rovněž pro konstrukce šikmých střech (krovy). 

Fošnové prvky vytvářejí nosnou konstrukci stavby a přenášejí vlastní hmotnost stavby a další zatížení do základů. Pro zajištění prostorové tuhosti a integrity stavby se většinou používají deskové materiály (překližky, OSB desky, Fermacell), které jsou s fošnovými prvky spojeny (hřebíky, sponami, šrouby, lepením) a vytváří tak svislé nebo vodorovné desky, které jsou v konstrukci rovněž navzájem spojeny.

Systém se vyznačuje otevřeností, čitelností, jednoduchostí a schopností reagovat na nejrůznější podmínky a požadavky. Je rychlý a efektivní, umožňuje řadu změn i po dobu vlastní stavby a rovněž tak pozdější zásahy při přestavbě či dostavbě. Jeho další velikou výhodou je čitelnost kdy i vy, jako klient, můžete po celou dobu stavby kontrolovat kvalitu prováděných prací, dodávaných materiálů apod., což např. u prefabrikované technologie není dost dobře možné.


Konstrukce domu

Naše standardní skladba obvodové stěny vhodná pro nízkoenergetické domy a domy s teplovzdušným vytápěním, je difúzně otevřená tzn. dům může lépe dýchat. Nejčastěji je prováděná s tloušťkou obvodové stěny 31 cm, kdy součinitel prostupu tepla u = 0,144W/m2K a na krovu součinitel prostupu tepla u = 0,13W/m2K


Tloušťky stěn jsou uvedeny pro kontaktní zateplovací systém tl. 60 mm, hodnoty u jsou bez redukce tepelných mostů. 


Ve všech skladbách je kladen důraz na tepelnou izolaci a její pečlivou instalaci. Vzhledem k cenám energií držíme vždy dostatečný náskok před požadavky platných norem. Tepelná izolace vyplňuje zcela prostor mezi sloupky stěn a další vrstva je aplikována jako dodatečná izolace na vnitřní nebo venkovní straně sloupků.

Vyžaduje-li to konstrukce, obsahuje skladba rovněž parozábranu na vnitřním líci tepelné izolace. I zde je kladen důraz na její pečlivé provedení. Zabraňuje prostupu vodních par z interiéru do konstrukce, kde hrozí nebezpečí jejich kondenzace. Na venkovním líci tepelné izolace, případně na vnější ztužující desku je aplikována difúzní folie, chránící konstrukci zvenku a umožňující její dýchání. Podobný princip je uplatněn u skladby stěn podkroví, případně ploché střechy, jen izolace je ještě více.

Vnitřní povrchy jsou většinou tvořeny sádrokartony včetně malby. Na ně lze bez problémů aplikovat obklady v koupelnách, případně další obkladové materiály. Problém nečiní ani zavěšení lehčích předmětů. V případě větších břemen existuje rovněž řešení, ztužením konstrukce, které může být provedeno i dodatečně.


Pomohl vám článek? Zajímá vás něco dalšího? Napište nám!