Začínáme - stavební parcela


22. března 2019

Základem každého začínajícího projektu stavby domu je bezpochyby stavební parcela, která má značný vliv na konečný výsledek celé investice. Zde považujeme za vhodné upozornit na následující skutečnosti.

Martin Růžička

Určenost pozemku před koupí stavební parcely - zde je vhodné se zejména ujistit, že je určena ke stavbě rodinného domu anebo pro takový účel, který požadujete

Vhodnost stavební parcely - kromě "oficiální určenosti", kdy máte v ruce papír, že parcela je určena pro zastavění, potřebujeme v české kotlině ještě praktický pohled a zkušenost, který takovou informaci potvrdí, případně, což se bohužel taky stává, vyvrátí. Po zkušenostech bych se totiž výhradně na oficiální stanoviska nespoléhal a jistě se nechcete dostat do situace, kdy si zakoupíte parcelu, možná i na první pohled za dobrou cenu, ke které dostanete všechny potřebné papíry, dostanete dokonce i stavební povolení, avšak po první zimě a prvním tání zjistíte, že máte dům v bazénu anebo se to dozvíte ještě před stavbou ale s tím, že založení stavby v daném místě a související terénní úpravy budou stát mnohonásobně víc, než je obvyklé a než jste počítali

Majetkoprávní vztahy - zde doporučujeme především prověřit, zda kupujete od skutečného vlastníka či prostřednictvím jím zmocněné osoby, zda na pozemku neváznou dluhy, věcná břemena, zástavní práva apod. Doporučujeme rozhodně tyto věci konzultovat s vaším právním zástupcem a kupní smlouvě věnovat patřičnou pozornost

Inženýrské sítě - stavba domu může trvat řádově měsíce a pokud ho nebude možné připojit na funkční inženýrské sítě, nebudete moci dům užívat, případně budete nuceni vynaložit další náklady, aby to bylo možné. I zde doporučujeme ještě před koupí parcely důkladně prověřit, v jakém stavu jsou sítě a za jakých podmínek bude možné se připojit. Doporučujeme maximální obezřetnost v případech, kdy připojení zatím možné není ale dokončení sítí a jejich zprovoznění se předpokládá v dohledné době. V takovém případě požadujte dostatečné záruky, že tomu tak opravdu bude

Přístup na parcelu - obecně umíme postavit dům na druhé straně dveřního otvoru, tedy otvoru o velikosti cca 0,8 x 2 m ale to je limitní situace. Standardně zavážíme hlavní materiál stavby na 13 m návěsech a tepelnou izolaci většinou pomocí velkoprostorových souprav ale jsme schopni reagovat na konkrétní situaci, včetně ruční skládky a dopravy materiálu k vlastní stavbě

Sousedské vztahy - máme zájem aby vaše sousedské vztahy byly i po našem působení při stavbě co nejlepší. Stavba je vždy jistou zátěží i pro sousedy, zvláště pokud už ve svých domech bydlí. Máme tedy zájem se s vašimi sousedy seznámit a pokud to bude možné, dopady stavby vůči nim co nejvíce omezit. I zde platí, že každý má jiné priority.

Pomohl vám článek? Zajímá vás něco dalšího? Napište nám!