Z čeho stavět?

3. ledna 2019

Z jakého materiálu postavit dům? Otázka, kterou si položí snad každý stavebník před začátkem stavby.

Martin Růžička

Toť otázka, kdyby bylo možné stavět z lidské hlouposti a arogance, máme po problému a natrvalo zcela nevyčerpatelný zdroj vysoce "kvalitního" materiálu na zastavění celé planety (no, to by zrovna moudré nebylo a svědčilo by to rovněž o značné lidské aroganci vůči přírodě).

Ale vážně. Na stavby obecně se spotřebuje celkem dost materiálu, často až nesmyslně moc a "klasické" stavění pak používá materiály, jejichž zdroje jsou, podobně jako zdroje energetické, vyčerpatelné a neumíme je obnovit. Na výrobu materiálu pak potřebujeme energii a většinou ne zrovna málo (ocel, cement, pálené cihly a tašky, sklo ale i minerální tepelná izolace apod.). Materiály taky třeba přepravovat, manipulovat apod. a to je další energie.

Ve vznikající energetické situaci a vzhledem k vyčerpatelnosti a neobnovitelnosti zdrojů jak energie, tak materiálu se už delší dobu hovoří o:

- udržitelném stavění - tedy takovém, které umožní zároveň svůj rozvoj avšak způsobem, který umožní pokračovat následujícím generacím, bez fatálních dopadů na životní prostředí. Jednou z podmínek takové stavění je celkem výrazně snížit potřebu energie obecně.

- obnovitelných zdrojích materiálů - tedy takových, které většinou "dorostou" anebo se obnovují sami ze své podstaty a jejichž zdroje jsou nevyčerpatelné (sluneční svit, vodní energie, větrná energie, z přímých materiálů pak např. biomasa). Mezi významné obnovitelné stavební materiály pak patří DŘEVO.

Obecně lze tedy říci, že je rozumné (a začíná to být i nutné) používat pro stavby takové materiály, které patří mezi obnovitelné a které na svoji výrobu, manipulaci a vlastní stavbu potřebují co nejméně energie. Jak již řečeno, významným představitelem této skupiny je dřevo, v současné době se ale ve vzrůstající míře setkáváme i s materiály na jeho bázi (štěpkové deskové materiály, tepelné izolace na bázi dřeva, dřevovláknité materiály a pod.), dostupné jsou ale už i lněné tepelné izolace, izolace z konopí anebo z ovčí vlny. Na trhu se objevují desky z drcené slámy a jasně se ukazuje, že možnosti obnovitelných materiálů pro stavby jsou podstatně vyšší, stejně tak jako rostou možnosti využití a zlepšování vlastností vlastního dřeva.

Nezávisle na konkrétním použitém stavebním materiálu je třeba reagovat na tyto obecné požadavky a potřeby společnosti

- potřeba stavět stavby, které pro svůj provoz budou potřebovat výrazně méně energie než stavby dosud běžně stavěné. To je platforma nízkoenergetického stavění, kam patří i energeticky pasivní a třeba nulové stavby.

- potřeba snadno, rychle a ze nízkých nákladů (tedy i energetických) stavbu během její životnosti částečně měnit a upravovat aby co nejlépe mohla vyhovovat potřebám jejich obyvatel, které se celkem rychle mění, často i během jedné generace.


Pomohl vám článek? Zajímá vás něco dalšího?
Napište nám!