Vytápění

27. ledna 2021

Naše klimatické podmínky vyžadují v zimě topit, tedy ve většině případů. To znamená dodávat energii. Ta je drahá a její cena neustále roste. Vaší snahou je pak jistě platit co nejméně, což znamená co nejméně topit.

Ing. Martin Růžička


Otázka systému vytápění je tedy hodně důležitá a je třeba jí věnovat náležitou pozornost.


S topením těsně souvisí i větrání. Z hygienických důvodů musíme vzduch v domě vyměňovat a přivádět vzduch čerstvý, který je ale v zimním období studený a je třeba ho také ohřívat. Naopak větráním vypouštíme již ohřátý, ale starý a použitý vzduch (pro letní období platí obrácené podmínky). 


Výměnu vzduchu dříve zabezpečovala především netěsná okna. V současné době směřuje vývoj k řešení "těsnit a kontrolovaně větrat". Řešením je rekuperace. Zařízení, které významně přispívá k úsporám energie a ve spojení např. se zemním kanálem pro předehřev přiváděného vzduchu znamená chytré, jednoduché a přitom cenově dostupné řešení. Náklady na vytápění pak mohou rapidně klesat a v současné době už není utopie, že se blíží k nule. Ušetřené peníze lze např. použít na příjemnou dovolenou nebo také na větší hypotéku a tím i větší a pohodlnější dům. Pořizovací náklady takovéhoto systému jsou nicméně vyšší než u konvenčního vytápění, avšak dostáváme daleko více. Kvalita vnitřního prostředí domu - mikroklima určuje kvalitu života a zdraví uživatelů domu. Provozní náklady jsou nesrovnatelně menší, což oceníme zvláště v období, kdy již nebudeme mít standardní příjmy. Dům s nízkými provozními náklady se stává důchodovým zabezpečením majitelů domu. 


Tepelná pohoda

Dřevostavba se z hlediska vytápění chová odlišně od tradiční zděné technologie. Pro zděnou stavbu je typické, že ze stěn "sálá" chlad a v důsledku toho je nutno celkově přetápět, abychom i v blízkosti stěn dosáhli přijatelné tepelné pohody. Dřevostavba tak šetří "nadvakrát". Samotný prostup tepla stěnou je v důsledku jejích tepelně izolačních vlastností u dřevostavby podstatně nižší, stačí tedy dodávat méně energie na pokrytí ztráty. V důsledku nižší tepelné vodivosti nedochází ani k již zmíněnému sálání chladu ze stěn, což umožňuje topit na nižší teplotu a už tím výrazně uspořit. Vytápět na teplotu o jeden stupeň nižší, znamená úsporu cca 7 %. Budeme-li tedy topit na 19 stupňů namísto 22, ušetříme cca 3 x 7 = 21% nákladů na energii!!


Systém vytápění

Vytápění má za úkol zaručit člověku příjemnou tepelnou pohodu. Systém by měl být schopen pružně reagovat na měnící se požadavky během dne a měl by poskytovat sálavou složku tepla, která je člověku příjemná a pro zaručení tepelné pohody důležitá.

  • ideální, staletími ověřený a v současné době renesanci prožívající jsou lokální kamna, krbové vložky, pece a kachlová kamna. Poskytují velice příjemné teplo, sálavou složku a pro dřevostavbu je lze jen doporučit. Středně velký rodinný dům lze při správném návrhu bez problému vytápět jedněmi kamny na dřevo. Toto řešení bohužel nesplňuje aktuální požadavky PENB (průkaz energetické náročnosti budov). Krbové vložky s možností rozvodu teplého vzduchu, podobně jako pece a kachlová kamna nám pak umožní řešit i podstatně složitější případy.
  • další variantou je systém teplovodního ústředního vytápění v kombinaci s radiátory. I zde můžeme těžit ze sálavé složky a systém lze dobře kontrolovat a ovládat.
  • teplovzdušné vytápění se rozšiřuje stále více, prosazuje se hlavně v nízkoenergetických a pasivních domech, v kombinaci ze zemním výměníkem tepla (kanálem v zemi) umožňuje v létě přiváděný vzduch ochlazovat. Umožňuje velice dobře kontrolovat větrání a je zcela přirozené spojit jej s rekuperací tepla. Systém neposkytuje sálavou složku, proto se velmi často do domu umisťuje lokální topidlo malého výkonu. Do systému lze vhodně začlenit solární panely na předehřev TUV (teplé užitkové vody).
  • rekuperace - Jde o zařízení, které odebírá teplo použitému vzduchu a předává jej naopak čerstvému vzduchu, který v rámci větrání do objektu přivádíme. Účinnost těchto zařízení je vysoká a celkové úspory značné. Rekuperace představuje velice chytrý, jednoduchý a efektivní nástroj v seriozních úvahách o úsporách energie a ekologickém řešení vytápění a větrání moderního domu v našich podmínkách.
  • podlahové vytápění - aktuálně nejrozšířenější způsob vytápění. Řešení je vhodné ve spojení s tepelným čerpadlem, se kterým se budeme setkávat pravděpodobně stále častěji. V úvahách o podlahovém vytápění je ale nutno zmínit, že může mít nežádoucí efekt na zdraví člověka, především citlivých jedinců. U podlahového vytápění totiž chodíme buď po vodě, nebo elektřině a jakkoli se to může zdát příjemné, je třeba si i zde uvědomit, že ne vše, co je člověku příjemné, je pro něj i dobré.
  • elektrické přímotopné panely - teplo takto získané patří k nejméně kvalitním a nejméně příjemným. Elektrický přímotopný panel představuje spíše nouzové nebo dočasné řešení a v seriózních úvahách o vytápění moderního domu by měl mít minimální prostor.


Výše uvedené systémy lze pak samozřejmě kombinovat k dosažení žádoucího efektu. I zde však platí, že někdy méně znamená více. Doporučujeme být zdravě nedůvěřivý k nákladným, komplikovaným a složitým řešením. Opravdu dobré věci bývají většinou velice prosté a jednoduché. V neposlední řadě je nutné, aby navržené řešení splňovalo aktuální požadavky na energetickou náročnost budovy. 


Zdroj energie

Správné spalování dřeva je pro přírodu nejméně zatěžující. Dřevo je také zcela obnovitelný zdroj a současné kotle a kamna na dřevo vykazují vysoké účinnosti a jednoduchou obsluhu. Za čistý a přijatelný zdroj lze považovat zemní plyn, ve většině případů, pokud máme možnost pracovat se skutečnými cenami, vychází i cenově výhodněji než elektřina.


Tepelné čerpadlo představuje vyspělé řešení, které je v poslední době stále více aktuální a vzhledem k rychlosti vývoje i v této oblasti lze očekávat rostoucí trend v použití těchto zařízení. V případě "chytrých" domů má již tepelné čerpadlo své pevné místo.  


Sluneční kolektory jsou technicky poměrně jednoduchým, a tedy zajímavým, řešením. V našich podmínkách je však jejich použití dosti omezené. Při správném návrhu mohou ale po určitou část roku významně přispívat k pokrytí nároků na energii jako doplňkový zdroj především pro ohřev teplé užitkové vody. 


Rekuperace nepatří mezi zdroje energie, ale je to zařízení, které naopak zdroje energie významným způsobem šetří. Princip rekuperace je popsán již v předešlém textu.

Pomohl vám článek? Zajímá vás něco dalšího?
Napište nám!