Dřevěná konstrukce versus dřevostavba

3. srpna 2021

Dřevěná konstrukce, ať už v jakémkoli systému, tvoří pouze nutnou součást dřevostavby.  

Ing. Martin Růžička

Dřevěná konstrukce, ať už v jakémkoli systému, tvoří pouze nutnou součást dřevostavby. Dřevěná konstrukce často není ani po dokončení stavby viditelná, je tedy jakousi podmnožinou dřevostavby. Kvalita dřevěné konstrukce pak determinuje kvalitu dřevostavby pouze částečně a je nutnou, nikoli postačující, podmínkou kvalitní dřevostavby jako takové.

Sebelépe navržená a provedená dřevěná konstrukce nemusí být zárukou úspěchu celku, tedy kvalitní dřevostavby. Zdůrazňuji to záměrně a varuji před zjednodušeními v této oblasti.

Je pravda, že byly doby, kdy opravdu dřevěná konstrukce tvořila vlastní stavbu a byla sem tam něčím doplněna. Do jisté míry to dosud platí pro masivní srubové konstrukce a pak pro stavby, kde v podstatě kromě vlastní konstrukce už nic jiného nepožadujeme (např. přístřešek pro stání auta, jednoduchý nezateplený sklad apod.) a potom stavby inženýrského charakteru, jako jsou např. mostní nebo halové konstrukce. Tím ale výčet výjimek končí. Jakmile má stavba okna, tepelnou izolaci a jakékoli technologie, tedy v podstatě, jakmile tvoří hranici mezi venkovním a vnitřním prostředím, ve kterých předpokládáme různé režimy (teplotní, vlhkostní, způsob užívání, atd.), vlastní dřevěná konstrukce je v pozici pouze jedné z mnoha částí stavby.

Pokud budeme chtít využít možností, které nám dřevostavby poskytují a nabízí, budeme na jedné straně umět o dost víc než ostatní druhy stavění, na straně druhé se budeme pohybovat v oblasti dosti složitých a náročných staveb, kde vlastní dřevěná konstrukce ustupuje do pozadí a podstatnou a rozhodující složku tvoří právě doplňkové a kompletační prvky a technologie. 

Co z toho vyplývá? Za prvé, dřevostavba vůbec nemusí být jednoduchá a nenáročná stavba a podle toho je třeba k ní přistupovat. Za druhé, sebelepší tesař a znalec konstrukčního systému, ať už jakéhokoli, by měl pečlivě zvážit, zda se pustí do dřevostaveb sám. Pokud to udělá, bere na sebe značné, velice pravděpodobně neúměrné riziko a celé věci spíše uškodí, než prospěje.

Současné moderní dřevostavby a dřevostavby blízké budoucnosti představují, tak jako jiné druhy stavění, zadání pro dobře sehraný tým zkušených odborníků.

Doby, kdy dřevostavba reprezentovala především dřevěnou konstrukci a byla v podstatě velice jednoduchá a nenáročná jsou pryč. Jinými, možná přesnějšími a výstižnějšími slovy, dřevostavba umí reagovat na velice náročná zadání a umí splnit i vysoké požadavky, avšak za cenu zvýšené náročnosti na odbornost a zkušenost. Tak je tomu ale ve všech oblastech techniky a lidského konání.

Čerpáno z knihy Ing. Martin Růžička, Stavíme dům ze dřeva, Praha 2005, s. 42.