Údržba, oprava a adaptace dřevostaveb

Naše dosavadní zkušenost nám umožňuje nabídnout také službu údržby a opravy dřevostaveb. Máme za sebou několik i dosti zásadních dostaveb předtím rozestavěných, avšak nedokončených objektů, generální opravu novostavby, která však už během prvního roku užívání začala vykazovat zásadní nedostatky, a také opravy staveb, které byly zasaženy povodní, do kterých nekontrolovaně zatékalo anebo v nich, rovněž nekontrolovaně, kondenzovala voda, případně, které byly narušeny předchozím neodborným zásahem v rámci stavebních úprav. 

V první "vlně" dřevostaveb po roce 1989 je v současné době už téměř 30 let stavbu, podobně jako vlastně všechno "technické" je třeba i stavbu udržovat a to správným způsobem. Zanedbaná, či nesprávná údržba, může vést k jejímu poškození a značným škodám.

Formou opravy může být i přestavba nebo adaptace stavby. Obecně platí, že v podstatě každá další generace uživatelů domu by uvítala určitou jeho adaptaci a přizpůsobení novým potřebám a nárokům. Často se pak s takovou adaptací spojují opravy, případně výměny některých částí, jejichž životnost byly naplněna.

Opakovaně jsme se setkávali s případy, kdy se na stavbě začne projevovat nějaká porucha či závada a je třeba najít její příčinu, tu odstranit a provést navazující kroky, které uvedou stavbu zase do pořádku.

V případě takových oprav, úprav a adaptací je ve většině případů (pokud neexistuje podrobná dokumentace a záruka, že stavba byly provedena v souladu s ní) zásadní zjistit aktuální stav stavby a její konstrukce a posoudit vhodnost zamýšleného zásahu a úpravy. V takovém případě je třeba navrhnout a provést pokud možno citlivou diagnostiku, která by co nejvíce zjistila a objasnila, a přitom co nejméně narušila stávající konstrukce a také provoz stavby.

Co vlastně pak potřebujeme vědět a jakým způsobem to můžeme zjistit, znamená navrhnout a provést příslušnou diagnostiku a její vyhodnocení jako relevantní podklad pro vlastní návrh úpravy stavby.

Co nabízíme

Zajištění údržby a kontrola dřevostaveb

Systém preventivních kontrol.

Diagnostika, vyhodnocení, návrh adaptace stavby

Kroky, které uvedou stavbu zase do pořádku.

Opravy dřevostaveb

Dokončení rozestavěných staveb. Oprava stávajících dřevostaveb. 

Média

Střípky naší publikační práce na téma rekonstrukce staveb.

Fotky z praxe 

Zaujali Vás naše služby?
Neváhejte nás kontaktovat!