Prosklené plochy v pasivním domě

23. listopadu 2021

Prosklené plochy a jejich orientace ke světovým stranám (fenestrace).

Ing. Martin Růžička

Název pasivní dům je do značné míry odvozen od předpokladu pasivních slunečních a tedy tepelných a obecně energetických zisků právě prostřednictvím prosklených ploch, které, vhodně orientované vůči slunci, dělají z domu skleník a skleníkového efektu pak využívají.

Zde je však třeba si uvědomit několik souvislostí.

  • Skleník v zimě nebude mít stejný efekt jako skleník v létě.
  • V různých místech světa svítí sluníčko různě často a různě intenzivně. To, co dobře funguje v Rakousku nebo v Itálii, nebude stejně dobře fungovat u nás a už vůbec ne např. ve Finsku.
  • Prosklená plocha jako součást obvodové obálky bude mít v případě pasivního domu vždy cca 6 - 10x horší tepelně izolační vlastnosti, než okolní obvodová stěna, a přitom bude pravděpodobně násobně dražší.
  • Účinky slunce mohou být výrazně omezeny zastíněním, a to buď stávajícím (charakter terénu, jiná stavby v cestě slunečních paprsků), anebo nových (nově postavená budova, ale např. i postupně rostoucí zeleň).

Už z tohoto celkem krátkého a jednoduchého výčtu vyplývá, že ke každému pasivnímu domu je třeba přistupovat individuálně, s ohledem na konkrétní podmínky a možnosti daného místa, přání a možnosti stavebníka a požadavky příslušných úřadů. Dokud nejsou naprosto jasně specifikovány podmínky, do nichž je dům navrhován, nelze připravit řešení pasivního domu. To vysvětluje, proč např. nelze vytvořit katalog pasivních domů, který v jiných případech má své opodstatnění.

Navrhnout univerzální pasivní dům znamená navrhovat jej pro nejhorší možné podmínky. Ve všech ostatních případech, kterých ale ve skutečnosti bude drtivá většina, však bude zbytečně "dobrý", a tedy zbytečně omezený a zbytečně drahý.

Návrh míry prosklení, orientace oken ke světovým stranám a kvality prosklení je jedním z nejdůležitějších úkolů, se kterými se musí tvůrce návrhu vypořádat. I malá změna v kvalitě prosklení (plocha prosklení, kvalita zasklení, apod.) výrazně ovlivňuje celkovou bilanci domu. Proces optimalizace umožňuje hledat vyvážená řešení, případně dohnat bilanci narušenou okny jiným způsobem, např. zvětšením tloušťky tepelné izolace, úpravou objemu domu.

Čerpáno z knihy Ing. Martin Růžička, Moderní dřevostavba, Praha 2014, s. 54-55.