Konzultační a poradenská činnost v oboru dřevostaveb

Stavba, její návrh, příprava, realizace a následné užívání je proces v čase. A to proces nikoli jednoduchý. Účastní se ho řada subjektů a ode všech se očekává profesionální přístup, který je ale podmíněn kompetencí, vyrůstající rovněž ze zkušeností. V případě stavby rodinného domu je pak hlavním hráčem stavebník, v drtivé většině laik, který "staví" většinou první, a také poslední, dům v životě a s uvedeným procesem nemá žádné předchozí zkušenosti. V rámci procesu však musí dělat, mimo jiné, řadu zásadních rozhodnutí.

  • Rozhoduje se o tom, co vlastně chce, jak by měl dům vypadat, co vše by měl obsahovat, apod.
  • Rozhoduje třeba o výběru architekta. Do jaké míry je zaručeno, že třeba i jinak velice dobrý kamarád - architekt, je v daném případě dobrou volbou.
  • Někdy je třeba rozhodnout o výběru projekční firmy. Co je při výběru důležité a jak stavebník jako laik pozná, že jde o správného partnera pro vyprojektování předmětné stavby?
  • A vlastně vždy je třeba rozhodnout o realizační firmě, které bude stavebník, většinou postupně, platit značné částky. Co je důležité při výběru stavební firmy. A kdy jí vybrat a přizvat do celého procesu? Nakonec, ona to je, kdo nakonec bude reálně dům vytvářet. A jak poznat, že i její dodavatelé a partneři vytváří dobrý tým?
  • Už jen porovnání a vyhodnocení nabídek několika firem může být celkem těžký úkol, zvláště, pokud stavebník, jako laik, vlastně ani nemusí vědět, co vlastně nabídka představuje, zda a do jaké míry odráží zadání a projektovou dokumentaci. Velikost čísla, kterou nabídka uvádí, nemusí reprezentovat vůbec nic!
  • Jak včas rozpoznat zárodek možných problémů a také jejich charakter a důležitost? Některé banální problémy mohou vypadat z počátku, či z pohledu laika, jako naprosto fatální, a naopak.
  • A jak "uhlídat" finanční stránku věci? Nikdo asi nechce platit více, než musí, ale jak zajistit, aby se představa o ceně dostala u všech účastníků procesu co nejvíce do vzájemného souladu. Vyšší, než rozumná míra nesouladu je v podstatě zárukou problémů.
  • A jaké má vlastně stavebník povinnosti a co musí vykonat, zajistit, rozhodnout... a kdy, aby to nebylo příliš pozdě?

S čím vám pomůžeme

Konzultační a poradenská činnost

Ať už v oblasti dřevostaveb, dodavatelů, výrobců apod. Pomoc při tvorbě zadání RD, následný výběr architekta, projekční i realizační firmy.

Průvodce procesem stavby

Pomůžeme sestavit celý proces, stanovit důležité milníky, včetně určení, co je třeba v takovém okamžiku rozhodovat, na co je třeba se připravit, co vše už by v takovém okamžiku mělo být hotovo, co potvrzeno apod.

Řešení sporů

Můžeme pomoci při řešení případných problémů a třeba i sporů. Výrazné a devastující spory mají až příliš často zcela banální příčiny.

Pomůžeme i vám!
Neváhejte nás kontaktovat.