Komplexní projekční činnost v oblasti dřevostaveb

Již od založení firmy jsme vždy měli vlastní projekční oddělení, které připravuje hlavně montážní dokumentace, v níž se řeší statika stavby, konstrukční detaily z hlediska jejich dlouhodobé funkce, eliminace tepelných mostů, návaznosti instalací a další drobnosti. Dále také spolupracujeme s několika architekty, kteří znají dřevostavby a systém "Two by Four", neboť velká část našich domů jsou individuální zakázky. Dále pro Vás vypracujeme kompletní projektovou dokumentaci v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Co nabízíme

Kompletní projektová dokumentace

Architektonické studie

Dokumentace ke stavebnímu povolení nebo ohlášení stavby
Prováděcí projektové dokumentace dřevostaveb

Vizualizace

Pokud chcete mít představu o vzhledu svého domu.

Vyřízení stavebního povolení

Veškeré úkony vyřídíme za vás (služba platí pouze pro Středočeský kraj).

Poradenská činnost

V oblasti návrhu dřevostaveb, především pak v systému "Two by Four".

Montážní dokumentace

Na všechny námi realizované stavby si zpracováváme montážní dokumentaci (MoD), která slouží především jako podklad pro vlastní provedení stavby a také pro její kontrolu ze strany stavebníka. Využívá naše standardní, osvědčená a vyzkoušená řešení a rozpracovává rovněž naopak řešení nová, která budeme realizovat poprvé anebo která jsou typická a specifická pro danou stavbu.

V případě, že jsme stavebníkem osloveni až v určité části procesu a tedy přebíráme již rozpracovanou dokumentaci anebo navazujeme na již zpracované předchozí části, např. architektonickou studii nebo dokumentaci pro stavební povolení, slouží MoD také jako jakýsi převodník a překladač z jazyka tvůrců předchozích stupňů dokumentace, se kterými, a s jejichž prací, se často sekáváme vůbec poprvé.

V případě, že jsme účastníky procesu od samého začátku a podílíme se už například na tvorbě zadání, konzultujeme architektonickou studii a jsme tvůrci dokumentace pro stavební povolení, tvoří MoD jakousi páteř projektových podkladů a ostatní podklady z ní pak vychází a jsou s ní v souladu.

MoD pak tvoří také samostatnou položku v kalkulaci ceny naší dodávky.

V rámci zpracování MoD dochází tedy k upřesňování a konkretizaci řešení stavby. Mimo to může dojít i ke změnám vzniklých na základě našeho doporučení anebo na základě požadavku stavebníka. Součástí MoD pak bývá seznam případných úprav a změn oproti předchozím stupňům podkladů a na jeho základě, a obecně na základě MoD, pak dochází k aktualizaci ceny dodávky.

Ukázka vizualizací


Máte zájem o projektovou dokumentaci?

Neváhejte nás kontaktovat!