Energie

6. ledna 2019

Potřebujeme jí stále více a vyrábíme jí většinou ze zdrojů, které neumíme obnovit.

Martin Růžička

Téma ENERGIE začíná nabývat na významu. Potřebujeme jí stále více a vyrábíme jí většinou ze zdrojů, které neumíme obnovit. Není tedy divu, že roste i její cena.

V případě staveb potřebujeme energii jednak na výrobu stavebních materiálů a prvků, na jejich dopravu, manipulaci a pak na vlastní postavení budovy a dále, a to nemalé množství, pak na provoz takové budovy.

V souvislosti s možnými cestami úspory energie se setkáváme s různými přístupy a názory, z nichž za řadou z nich je zcela zřejmá snaha hájit především osobní nebo skupinové zájmy. Současný moderní trend používání obnovitelných zdrojů je však pouze jednou stranou mince. Pokud však tuto minci neotočíme, abychom se podívali rovněž na druhou její stranu, stane se možná to, že budeme i nadále plýtvat a mrhat, pouze neobnovitelné zdroje nahradíme těmi obnovitelnými a ještě budeme tvrdit, jak se chováme ekologicky a odpovědně.

Nelze v této souvislosti nezmínit názor pana arch. Aleše Brotánka, který říká, že odpovědný přístup spočívá především ve snížení energetické potřeby staveb (nízkoenergetické, pasivní stavby) a to málo energie, které pak budeme na provoz potřebovat, pokrývat v rostoucí míře z obnovitelných zdrojů. Tento názor a přístup pak velice dobře odráží vlastní přírodní principy a chování přírody jako takové. A příroda je velice moudrá a nedělá, na rozdíl od lidí, chyby.


Pomohl vám článek? Zajímá vás něco dalšího?
Napište nám!