Konzultační a poradenská činnost v oboru dřevostaveb

Stavba, její návrh, příprava, realizace a následné užívání je proces v čase. A to proces nikoli jednoduchý. Účastní se ho řada subjektů a ode všech se očekává profesionální přístup, který je ale podmíněn kompetencí, vyrůstající rovněž ze zkušeností. V případě stavby rodinného domu je pak hlavním hráčem stavebník, v drtivé většině laik, který "staví" většinou první, a také poslední, dům v životě a s uvedeným procesem nemá žádné předchozí zkušenosti. V rámci procesu však musí dělat, mimo jiné, řadu zásadních rozhodnutí. 

  • Rozhoduje se o tom, co vlastně chce, jak by měl dům vypadat, co vše by měl obsahovat, apod.
  • Rozhoduje třeba o výběru architekta. Do jaké míry je zaručeno, že třeba i jinak velice dobrý kamarád - architekt, je v daném případě dobrou volbou.
  • Někdy je třeba rozhodnout o výběru projekční firmy. Co je při výběru důležité a jak stavebník jako laik pozná, že jde o správného partnera pro vyprojektování předmětné stavby?
  • A vlastně vždy je třeba rozhodnout o realizační firmě, které bude stavebník, většinou postupně, platit značné částky. Co je důležité při výběru stavební firmy. A kdy jí vybrat a přizvat do celého procesu? Nakonec, ona to je, kdo nakonec bude reálně dům vytvářet. A jak poznat, že i její dodavatelé a partneři vytváří dobrý tým?
  • Už jen porovnání a vyhodnocení nabídek několika firem může být celkem těžký úkol, zvláště, pokud stavebník, jako laik, vlastně ani nemusí vědět, co vlastně nabídka představuje, zda a do jaké míry odráží zadání a projektovou dokumentaci. Velikost čísla, kterou nabídka uvádí, nemusí reprezentovat vůbec nic!
  • Jak včas rozpoznat zárodek možných problémů a také jejich charakter a důležitost? Některé banální problémy mohou vypadat z počátku, či z pohledu laika, jako naprosto fatální, a naopak.
  • A jak "uhlídat" finanční stránku věci? Nikdo asi nechce platit více, než musí, ale jak zajistit, aby se představa o ceně dostala u všech účastníků procesu co nejvíce do vzájemného souladu. Vyšší, než rozumná míra nesouladu je v podstatě zárukou problémů.
  • A jaké má vlastně stavebník povinnosti a co musí vykonat, zajistit, rozhodnout... a kdy, aby to nebylo příliš pozdě?

Nabízíme pak službu v podobě průvodce uvedeným procesem a pomocí se v jeho rámci lépe orientovat. Můžeme pomoci už s tvorbou zadání, následně s výběrem architekta, projekční i realizační firmy.

Můžeme pomoci sestavit celý proces, stanovit důležité milníky, včetně určení, co je třeba v takovém okamžiku rozhodovat, na co je třeba se připravit, co vše už by v takovém okamžiku mělo být hotovo, co potvrzeno apod.

Můžeme pomoci při řešení případných problémů a třeba i sporů. Výrazné a devastující spory mají až příliš často zcela banální příčiny.


Údržba, oprava a adaptace dřevostaveb

Naše dosavadní zkušenost nám umožňuje nabídnout také službu údržby a opravy dřevostaveb. V první "vlně" dřevostaveb po roce 1989 je v současné době už téměř 30 let stavbu, podobně jako vlastně všechno "technické" je třeba i stavbu udržovat a to správným způsobem. Zanedbaná, či nesprávná údržba, může vést k jejímu poškození a značným škodám.

I zde má velký význam prevence. Můžeme pak stanovit jakýsi systém preventivních kontrola a postupně stavebníka i tímto procesem provést aby po několika letech sám věděl, co je třeba kontrolovat a hlídat, a co jsou ony "kontrolky", kdy už nejde o prevenci, ale je třeba efektivně zasáhnout. Formou opravy může být i přestavba nebo adaptace stavby. Obecně platí, že v podstatě každá generace by uvítala určitou adaptaci domu na nové podmínky potřeby života. Často se pak s takovou adaptací spojují opravy, výměny některých částí apod., které už dosloužily, a přestávají fungovat.

Opakovaně jsme se setkávali s případy, kdy se na stavbě začne projevovat nějaká porucha či závada a je třeba najít její příčinu, příčinu odstranit a provést navazující kroky, které uvedou stavbu zase do pořádku.

A máme i zkušenosti s celkem rozsáhlými opravami v rámci dokončení stavby, kterou započala jiná dodavatelská firma, avšak nepodařilo se jí už dokončit, případně se jí dokončit podařilo, ale velice záhy se začaly projevovat i zásadní nedostatky a poruchy.

Nabízíme pak služby:

  • návrh a zajištění údržby a kontroly dřevostavby
  • diagnostiku, vyhodnocení, návrh a případně provedení adaptace, případně opravy dřevostavby

Zahradní stavby

Vyrobíme a nainstalujeme pergoly, terasy různých velikostí a provedení. Dodáváme rovněž zahradní domky pro uložení sezóních věcí nebo uskladnění dřeva. Dle požadavku dodáme i dřevěné chodníky, cesty, venkovní schodiště a další stavby na zahradu.

Foukaná celulóza

Foukanou celulózu používáme na našich stavbách už více jak deset let. Postupně jsme jí začali sami aplikovat a dalším krokem je nabytou zkušenost nabídnout i v tomto případě jako samostatnou službu, tedy opět včetně návrhu, posouzení a komplexního řešení.

Foukanou celulózu aplikujeme jak do dutin, tak do volných prostor. Tento druh izolace je možné využít do novostaveb, rekonstrukcí i do stávajících staveb a vyznačuje se výbornou tepelně izolační schopností. Zároveň oproti jiným materiálům má vyšší hodnotu tepelné akumulace (odborně měrná tepelná kapacita). Čím vyšší tato hodnota je, tím delší dobu v zimě trvá, než po vypnutí topení nahřátá izolace opět vychladne. V létě naopak trvá o poznání déle, než horké slunce izolaci prohřeje a v interiéru tak nevzniká nesnesitelné horko.  

Zemní vruty

Založení stavby pomocí zemních vrutů dřevostavbám vyloženě sluší a plně zapadá do koncepce jednoduchých a chytrých řešení. První stavbu na zemních vrutech jsme zakládali v roce 2010, opět zřejmě jako první v ČR. A v současné době můžeme tuto službu, tedy návrh a realizaci založení na zemních vrutech sami nabídnout a to nejen pro naše stavby ale i jako samostatnou službu.

Základy je možné okamžitě zatížit, odpadá technologická přestávka při betonáži. Žádné kopání, betonování a odvoz vykopané zeminy. Váš pozemek tak zůstane bez poškození.

Interiérové a exteriérové obklady

V interiéru jsou možnosti obkládání místností a různých ploch prakticky neomezené. Kamenné a dřevěné obklady se stávají módním trendem jako dekorační prvek rodinných domů bytů i komerčních prostor. V exteriéru dodávají obklady domu nádech přírody a luxusu. Nabízíme dřevěné a kamenné obklady stěn interiérů a exteriérů ať už se jedná o obkladu z jednotlivých prvků nebo celoplošné obklady. 

Obklad interiérů, či jejich částí biodeskami 

Biodeskaje alternativou na požadavek masivního dřeva v interiéru, jaký nabízí například CLT panely. Na rozdíl od CLT varianty, lze obklad BIO deskami provést pouze na některých plochách a třeba i po určité době od dokončení domu. Tvoří pak opravdu finální obklad a z hlediska požadavků na finální vzhled interiérového povrchu není zatížen riziky jako varianta CLT, kdy prvek vnášíme do stavby hned na počátku

Obklad exterirů, či jejich částí, deskami Cembrit 

Desky Cembrit používáme na našich stavbách již mnoho let. Dalším krokem je nabytou zkušenost nabídnout i v tomto případě jako samostatnou službu, tedy opět včetně návrhu, posouzení a komplexního řešení. Fasádní systémy Cembrit tvoří ověřené a celosvětově rozšířené řešení a k dřevostavbám mají ze své podstaty rovněž poměrně blízko. Sluší jim. Mají specifický a jedinečný vzhled a lze je kombinovat i s jinými fasádními systém.

Naši zaměstnanci jsou proškoleni techniky společnosti Cembrit a.s.