Jak smýšlíme a jak uvažujeme?

Od počátku jsme realizovali výhradně individuální projekty, kdy přicházíte se svým záměrem, často jen základní představou, a společně hledáme to nejlepší řešení.

Máme zájem, abyste na základě vlastní zkušenosti doporučovali naše služby vašim známým, přátelům a taky vašim dětem, až si jednou budou stavět vlastní dům. Vzhledem k době, po kterou jsme na trhu, je příjemné konstatovat, že se nám naplnění tohoto cíle daří.

Používáme stavební a konstrukční systém, který je ve světě nejvíce zastoupen už mnoho desítek let a ověřen miliony staveb v nejrůznějších klimatických podmínkách po celém světě. Vyznačuje se velikou flexibilitou, umožňující reagovat na širokou škálu zadání a rovněž propojovat jej s jinými konstrukcemi (beton, zdivo, ocel apod.). Je tedy vhodný nejen pro novostavby ale rovněž pro přestavby a rekonstrukce např. i zděných staveb.

Cítíme se odpovědni nejen za to, co děláme ale rovněž za náš obor dřevostaveb. Snažíme se přispět k řešení problémů oboru. Publikujeme, přednášíme na odborných konferencích, spolupracujeme s odbornými školami a podílíme se na výchově mladé odborné generace.


"Nesnažíme se vám prodat to, co děláme. Snažíme se dělat to, co potřebujete."


Není nám lhostejný osud naší krásné země ani naší planety. Jsme si vědomi odpovědnosti všech stavařů za energetickou náročnost staveb obecně. Od prvních staveb jsme izolovali více, než předepisovala norma a používali materiály a technologie příznivé životnímu prostředí a s nízkou energetickou náročností. Už na naše první domy chodily kontroly z plynáren, které nevěřily tak nízkým spotřebám plynu u rodinného domu. Nízkoenergetické a pasivní stavby byly pak přirozenými milníky na časové ose naší činnosti. Nebyli jsme k nim "donuceni" ale stavěli jsme je dávno před tím, než řada ostatních, protože jsme přesvědčeni, že je to rozumné a smysluplné.

  • Od roku 2003 používáme difúzně otevřené skladby obvodového pláště staveb, i v tomto případě několik let předtím, než se staly tématem v odborných kruzích a než je postupně zavedla většina ostatních firem. Považujeme je za přirozené a bezpečné.
  • Od roku 2002, opět jako jedni z prvních, vybavujeme naše stavby řízeným větráním s rekuperací vzduchu a dalšími technologiemi, které přispívají k lepší kvalitě vnitřního prostředí domu a k výrazným úsporám provozních nákladů.
  • Od roku 2005 navrhujeme a stavíme pasivní domy. Všem pasivním domům s výjimkou jediného případu, které využívaly dotace v rámci programu "Zelená úsporám", byly tyto dotace také přiděleny. Jsme členy sdružení Centrum pasivního domu a rovněž lektoři pasivních staveb v rámci systému školení a vzdělávání centra.
  • Od roku 2012 nabízíme i typová řešení rodinných domů. I zde máte jako klienti možnost podílet se do značné míry na tvorbě domu, volbě jeho základních parametrů a tedy i ovlivňovat jeho cenu. Naším cílem je i v tomto případě nabídnout produkt, který bude dlouho a dobře sloužit a se kterým budete spokojeni. Rozsah našich služeb pak umožní výběr mezi typovými domy a individuálním projektem, který nemá v podstatě žádná omezení.

V rámci typových řešení se snažíme zhodnotit naší dosavadní bohaté zkušenosti s realizací individuálních projektů. 


A právě typová řešení je oblast, ve které rozšiřujeme naší nabídku. Typové řešení má, stejně jako individuální, své výhody ale také slabší stránky. Dalo by se dokonce říci, že se obě varianty vzájemně doplňují a je tedy logické obě tyto varianty nabízet.

U typového řešení lze očekávat nižší cenu např. na m2 užitné plochy, rychlejší dobu nejen samotné realizace a podstatné části celého procesu, včetně návrhu a přípravy, ale také menší riziko "jedinečnosti", které patří naopak ke slabším stránkám individuálních staveb, jejichž individualita představuje právě řadu jedinečných a neopakovatelných (a tedy ne zcela vyzkoušených a ověřených) řešení a postupů.

ROZŠÍŘENÍ NAŠICH SLUŽEB

Po více jak dvaceti letech v "terénu" a v reálné praxi jsme získali řadu zkušeností. To nám umožňuje rozšířit nabídku našich služeb.

  • Konzultační a poradenská činnost v oblasti dřevostaveb
  • Údržba, oprava a adaptace dřevostaveb
  • Instalace zemních vrutů
  • Foukaná Celulóza
  • Obklady interiérů biodeskami 
  • Obklad deskami Cembrit

Zaujala Vás některá z naších služeb? Více se dozvíte v záložce..