Individuální domy

Od počátku jsme realizovali výhradně individuální projekty, kdy přicházíte se svým záměrem, často jen základní představou, a společně hledáme to nejlepší řešení.

Máme zájem, abyste na základě vlastní zkušenosti doporučovali naše služby vašim známým, přátelům a taky vašim dětem, až si jednou budou stavět vlastní dům. Vzhledem k době, po kterou jsme na trhu, je příjemné konstatovat, že se nám naplnění tohoto cíle daří.