Údržba, oprava a adaptace dřevostaveb

Naše dosavadní zkušenost nám umožňuje nabídnout také službu údržby a opravy dřevostaveb. Máme za sebou několik i dosti zásadních dostaveb předtím rozestavěných, avšak nedokončených objektů, generální opravu novostavby, která však už během prvního roku užívání začala vykazovat zásadní nedostatky, a také opravy staveb, které byly zasaženy povodní, do kterých nekontrolovaně zatékalo anebo v nich, rovněž nekontrolovaně, kondenzovala voda, případně, které byly narušeny předchozím neodborným zásahem v rámci stavebních úprav. 

V první "vlně" dřevostaveb po roce 1989 je v současné době už téměř 30 let stavbu, podobně jako vlastně všechno "technické" je třeba i stavbu udržovat a to správným způsobem. Zanedbaná, či nesprávná údržba, může vést k jejímu poškození a značným škodám.

Formou opravy může být i přestavba nebo adaptace stavby. Obecně platí, že v podstatě každá další generace uživatelů domu by uvítala určitou jeho adaptaci a přizpůsobení novým potřebám a nárokům. Často se pak s takovou adaptací spojují opravy, případně výměny některých částí, jejichž životnost byly naplněna.

Opakovaně jsme se setkávali s případy, kdy se na stavbě začne projevovat nějaká porucha či závada a je třeba najít její příčinu, tu odstranit a provést navazující kroky, které uvedou stavbu zase do pořádku.

V případě takových oprav, úprav a adaptací je ve většině případů (pokud neexistuje podrobná dokumentace a záruka, že stavba byly provedena v souladu s ní) zásadní zjistit aktuální stav stavby a její konstrukce a posoudit vhodnost zamýšleného zásahu a úpravy. V takovém případě je třeba navrhnout a provést pokud možno citlivou diagnostiku, která by co nejvíce zjistila a objasnila, a přitom co nejméně narušila stávající konstrukce a také provoz stavby.

Co vlastně pak potřebujeme vědět a jakým způsobem to můžeme zjistit, znamená navrhnout a provést příslušnou diagnostiku a její vyhodnocení jako relevantní podklad pro vlastní návrh úpravy stavby.

Co nabízíme

Zajištění údržby a kontrola dřevostaveb

Systém preventivních kontrol.

Diagnostika, vyhodnocení, návrh adaptace stavby

Kroky, které uvedou stavbu zase do pořádku.

Opravy dřevostaveb

Dokončení rozestavěných staveb. Oprava stávajících dřevostaveb. 

Střípky z praxe 

Zaujali Vás naše služby?
Neváhejte nás kontaktovat!